Βασικοί κανόνες για τον βέλτιστο έλεγχο ανιχνευσιμότητας σε ανιχνευτες μεταλλων

metal-detectors-rules
Στις μέρες μας, οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις από τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικές σχετικά με την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των μηχανημάτων ποιοτικού ελέγχου στις παραγωγές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητος ένας Ανιχνευτής Μετάλλων.

Σκοπός του Ανιχνευτή Μετάλλων είναι να ανιχνεύει τυχόν μέταλλα που εμπεριέχονται στο προϊόν όπου παράγεται. Για την βέλτιστη ανίχνευση απαιτείται ρύθμιση / εκμάθηση του ανιχνευτή πάνω στο τρέχων προϊόν.

Μετά την εκμάθηση του ανιχνευτή χρησιμοποιούμε τα δοκίμια (test pucks), τα δοκίμια είναι δοκιμαστικές ράβδοι που εμπεριέχουν μεταλλικές σφαίρες, πιστοποιημένες και ανιχνεύσιμες σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές ότι η διακρίβωση των ανιχνευτών μετάλλων γίνεται με λανθασμένο τρόπο από τον ποιοτικό έλεγχο, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ανιχνευσιμότητα τους και ειδικότερα όσον αφορά τα μεγέθη των δοκιμίων. Στην συνέχεια ακολουθούν βασικοί κανόνες για την διασφάλιση του σωστού ελέγχου της ανιχνευσιμότητας ενός Ανιχνευτή Μετάλλων.

Κατάλληλο μέγεθος δοκιμίου

Ένα από τα κυριότερα θέματα στη διαδικασία ελέγχου του ανιχνευτή μετάλλων είναι το μέγεθος των δοκιμίων που πρέπει να επιλέξουμε.

Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους προκύπτει κυρίως από δυο παράγοντες: το μέγεθος της κεφαλής του ανιχνευτή μετάλλων και τον τύπο του προϊόντος.

Το μέγεθος της κεφαλής θα ορίσει αναλογικά το μέγεθος των δοκιμίων. Δηλαδή όσο πιο μεγάλη είναι η κεφαλή, τόσο πιο μεγάλα δοκίμια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης κάθε τρόφιμο έχει και διαφορετική σύσταση. Παράγοντες όπως η υγρασία, η θερμοκρασία και το υλικό συσκευασίας θα επηρεάσουν το μέγεθος των δοκιμίων που μπορούν να ανιχνευθούν χωρίς την ύπαρξη ψευδών απορρίψεων.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει περίπτωση σε κάθε προϊόν να διαφέρει η ικανότητα ανίχνευσης και κατά συνέπεια το μέγεθος των δοκιμίων που πρέπει να χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο του μηχανήματος. Γενικά η επιλογή του μεγέθους των δοκιμίων προκύπτει από δοκιμή και υστέρα από εκμάθηση του κάθε προϊόντος.

Τοποθέτηση του δοκιμίου στο προϊόν, σε ανιχνευτές μετάλλων με μεταφορική ταινία

Ανάλογα με τις προδιάγραφες του κάθε μηχανήματος πρέπει να ακολουθούμε κάποιους γενικούς κανόνες όσο αφορά το σημείο του προϊόντος που θα γίνει τοποθέτηση του δοκιμίου για τον έλεγχο της ανίχνευσης.

Η ανιχνευσιμότητα του Ανιχνευτή Μετάλλων επηρεάζεται από τη θέση του μετάλλου στο άνοιγμα/τούνελ (aperture). Το λιγότερο ευαίσθητο σημείο βρίσκεται στο γεωμετρικό κέντρο του ανοίγματος, αντίθετα όταν το μέταλλο (δοκίμιο) πλησιάζει πιο κοντά στις πλευρές (πηνία) του ανοίγματος, το σήμα που παράγεται γίνεται μεγαλύτερο, καθιστώντας ευκολότερη την ανίχνευση οπότε και τον εντοπισμό του. Οπότε για να καλύψουμε την χειρότερη περίπτωση, τοποθετούμε το δοκίμιο σε σημείο που τέμνει το γεωμετρικό κέντρο της κεφάλης ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, στο πλησιέστερο σημείο που τέμνει το γεωμετρικό κέντρο της κεφάλης του ανιχνευτή μετάλλων.

Σε περίπτωση όπου η απόρριψη του προϊόντος γίνεται με κάποιο έμβολο εκτροπής-pusher, τότε απαραίτητη για τον σωστό συγχρονισμό της απόρριψης, είναι η εγκατάσταση φωτοκύτταρου προϊόντος. Συνήθως όταν υπάρχει φωτοκύτταρο προϊόντος, ο ανιχνευτής δεν ανιχνεύει συνεχώς αλλά αρχίζει την ανίχνευση όταν δει το φωτοκύτταρο προϊόντος και κλείνει την ανίχνευση όταν το προϊόν ξεπεράσει το πηνίο του ανιχνευτή. Σε αυτή την λειτουργία απαιτείται σωστή παραμετροποίηση του ανιχνευτή όσον αφορά το μήκος του προϊόντος, την ταχύτητα της ταινίας και την δηλωμένη απόσταση του φωτοκύτταρου. Για τον λόγο αυτό, αν θέλουμε να πιστοποιήσουμε την ανίχνευση με την τοποθέτηση δοκιμίων πάνω στο προϊόν, τότε πρέπει να τα τοποθετούμε στην ακμή αλλά και στο τέλος του προϊόντος.

Τοποθέτηση στην ακμή αλλά και στο τέλος του προϊόντος

Έλεγχος συστήματος απόρριψης

Εκτός από την διακρίβωση των ανιχνευτών μετάλλων με δοκίμια, εξίσου σημαντικός είναι και ο έλεγχος συγχρονισμού και λειτουργίας του συστήματος απόρριψης.

Όσον αφορά τον συγχρονισμό της απόρριψης, σημαντικό είναι να γίνεται έλεγχος πάνω σε διαδοχικές απορρίψεις, έτσι ώστε να αποκλείσουμε τυχών αστοχίες στην παραμετροποίηση του χρονισμού της απόρριψης ειδικά σε συστήματα απόρριψης με έμβολο. Επίσης όταν έχουμε σταμάτημα ταινίας σε ανίχνευση μετάλλων (stop on detect) τότε πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι το απορριπτέο προϊόν θα σταματήσει πάνω στην ταινία του ανιχνευτή και δεν θα την ξεπεράσει.

Τέλος, για την διασφάλιση της επιτυχημένης απόρριψης μπορούμε να εγκαταστήσουμε βοηθητικά φωτοκύτταρα επιβεβαίωσης απόρριψης και πλήρωσης κάδου, τα οποία καλύπτουν κάθε ενδεχόμενο λάθους παραμετροποίησης ή και ελλαττωματικής λειτουργίας του συστήματος απόρριψης.

Έλεγχος πάνω σε διαδοχικές απορρίψεις

Περισσοτερα Απο το Blog

Νεα

Εξυπηρετηση πελατων

Τεχνική
Υποστήριξη

Από ένα πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό τμήμα από εξειδικευμένους μηχανικούς.

Περισσοτερα