Ανακατασκευές μηχανημάτων συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου

Καρτονέτες - μηχανήματα συσκευασίας

Η εταιρία αναλαμβάνει ανακατασκευή καρτονετών και άλλων μηχανήματων συσκευασίας με σκοπό την προσαρμογή νέων προϊόντων και την αναβάθμιση της μηχανής.

Ανιχνευτές μετάλλων

Η εταιρία αναλαμβάνει την αντικατάσταση κεφαλών ανιχνευτών μετάλλων σε υπάρχοντα μεταφορικά συστήματα.