Ανιχνευτές X-Ray για Τρόφιμα

X-5 X-Ray Inspection System

X-5 X-Ray Inspection System

Ανιχνευτές Χ-Ray για ανίχνευση ξένων σωμάτων σε προϊόντα όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρα, κόκαλο, υψηλής πυκνότητας πλαστικό ή ξύλο σε προϊόντα υγρά ή...

Περισσότερα