Μεταφορικές ταινίες – Μεταφορικά Συστήματα

Κατασκευές Μεταφορικών Συστημάτων - Μεταφορικές ταινίες

  • Μεταφορικές ταινίες  και μεταφορικά συστήματα με ιμάντα, έρπιστρο, ειδικά πλέγματα (σταθερής ή ρυθμιζόμενης ταχύτητας).
  • Αναβατόρια προϊόντων όλων των τύπων.
  • Περιστροφικές τράπεζες συλλογής-τροφοδοσίας προϊόντων.
  • Ομαδοποιητές-τροφοδότες προϊόντων.
  • Αυτοματισμοί βελτίωσης των γραμμών παραγωγής.

κάντε κλικ για μεγέθυνση