Νέες Δραστηριότητες από την Technolinks SA

Νέο τμήμα κατασκευών μεταφορικών συστημάτων και μηχανημάτων συσκευασίας.
Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών της για την εξυπηρέτησή τους στον τομέα κατασκευών διαφόρων μηχανημάτων συσκευασίας και συστημάτων διακίνησης, έχει προχωρήσει στην δημιουργία τμήματος στελεχωμένου από μηχανολόγους μηχανικούς και αυτοματιστές, κατάλληλο να σχεδιάσει, κατασκευάσει, εγκαταστήσει και συντηρήσει μεταφορικά συστήματα, αναβατόρια, περιστροφικές τράπεζες, ομαδοποιητές, ετικετέζες, κ.α.