Βηματική καρτονέτα διαχείρισης Pillow Bag 35 pcs/min