Εγκιβωτισμός – Ρομποτικά εγκιβωτιστικά

Ομαδοποίηση και Εγκιβωτισμός Προϊόντων – Ρομποτικά Εγκιβωτιστικά

Αυτόματο, ρομποτικό σύστημα ομαδοποίησης και εγκιβωτισμού προϊόντος.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και υλοποίηση συστημάτων εγκιβωτισμού και ομαδοποίησης προϊόντων με ρομποτικούς βραχίονες, αυτοματισμούς ομαδοποίησης, μεταφορικές ταινίες, διαμορφωτικά και κλειστικά χαρτοκιβωτίων, επιτυγχάνοντας την αύξηση παραγωγικότητας στην γραμμή συσκευασίας.