Ομαδοποίηση και Εγκιβωτισμός Προϊόντων – Ρομποτικά Εγκιβωτιστικά

Αυτόματο, ρομποτικό σύστημα ομαδοποίησης και εγκιβωτισμού προϊόντος.

VIDEO