Σύστημα Απόρριψης Retrack με Intralox

Η εταιρία αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή συστημάτων απόρριψης για μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου όπως ανιχνευτές μετάλλων και ανιχνευτές X-ray.