ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

Συστήματα εκτύπωσης, επικόλλησης ετικετών για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Ολοκληρωμένα συγκροτήματα μιας, δύο ή περισσοτέρων κεφαλών για την επικόλληση ή εκτύπωση & επικόλληση ετικετών σε προϊόντα τετράγωνα, κυλινδρικά, παραλληλεπίπεδα, οβάλ.