ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πρωτοποριακής τεχνολογίας ανιχνευτές ξένων σωματιδίων όπως μέταλλο, πέτρα, γυαλί, κόκαλο, πλαστικό
σε συσκευασμένα προϊόντα στερεά ή υγρά, και με δυνατότητα ελέγχου βάρους, πληρότητας και ομοιομορφίας του προϊόντος, με μεγάλη ακρίβεια.