ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μηχανήματα για την συσκευασία προϊόντων. Ομαδοποιητές και τροφοδότες προϊόντων. Συστήματα διακίνησης χαρτοκιβωτίων, ραουλόδρομοι βαρύτητας ή κίνησης.
Μεταφορικές ταινίες.