Συνεργασία Technolinks Packaging SA & Elergon (αντιπρόσωπος Sick)

Οι ανάγκες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς για τον έλεγχο των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, επιβάλουν την εφαρμογή συστημάτων εκτύπωσης και συσκευών επαλήθευσης κωδικών στις συσκευασίες φαρμάκων.

Για την υλοποίηση αυτών των εφαρμογών απαιτείται η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εκτυπωτικών μηχανημάτων και των συσκευών επαλήθευσης κωδικών με ειδικά λογισμικά, τα οποία διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων και επαληθεύουν την εγκυρότητα των εκτυπωμένων κωδικών.

κάντε κλικ για μεγέθυνση

Η εταιρία Technolinks Packaging SA, ασχολείται ήδη με την εφαρμογή εκτυπωτικών και είναι αντιπρόσωπος του οίκου Weber του οποίου τα εκτυπωτικά μηχανήματα εφαρμόζονται σε πολλές εφαρμογές serialization.

Ο όμιλος Sick ο οποίος αντιπροσωπεύεται από την εταιρία Elergon, σε συνεργασία με την εταιρία Technolinks, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη λογισμικού πάνω στις ανάγκες της φαρμακοβιομηχανίας και ειδικότερα στο κομμάτι του serialization όπου θα παρουσιάσει μια πρώτη προσέγγιση στην εφαρμογή offline serialization στην έκθεση SYSKEVASIA 2018.

Το λογισμικό όπου θα παρουσιαστεί λειτουργεί πάνω στις ελάχιστες ανάγκες υλοποίησης του serialization και έχει ως σκοπό την προσέγγιση ενδιαφερόμενων και στη συνέχεια την ανάπτυξή του πάνω στις ανάγκες του πελάτη.