Μεταφορικές ταινίες – Συστήματα διακίνησης

Μεταφορικές ταινίες για ήπια μεταφορά – πάνω ή κάτω

Επικλινής και οριζόντιες μεταφορικές ταινίες που κατασκευάζονται και συνδυάζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Πτυσσόμενοι Ραουλόδρομοι Βαρύτητας

Χαμηλού κόστους πτυσσόμενος ραουλόδρομος. Διατίθεται σε διάφορα μήκη, πλάτη και ύψη.

Πτυσσόμενοι Ραουλόδρομοι Βαρύτητας